Nieuws

10 maart 2022

Belangrijke boodschap voor de leden en ouders van jeugdleden

De afgelopen periode is zwaar geweest voor de vrijwilligers die voor de vereniging werken. De energie is een beetje op.

Belangrijke boodschap voor de leden en ouders van jeugdleden
Beste leden, ouders van jeugdleden,

 

De afgelopen periode is zwaar geweest voor de vrijwilligers die voor de vereniging werken. De energie is een beetje op. Het zijn deze trainers en bestuursleden die tijdens de lockdowns en sluitingen door zijn gegaan met het organiseren van alternatieven, met het telkens weer aanpassen van de Corona gedragsregels, met het regelen van Corona Coördinatoren, met het overleggen met de gemeente, met het beantwoorden van vele e-mails die we van leden en ouders van leden hebben gekregen etc. etc.

 

Die inzet heeft ertoe geleid dat wij als club, voorlopig financieel gezond en met weinig terugloop in het aantal leden, de lastige tijd hebben kunnen afsluiten. 

 

En dan is het niet raar dat de rek eruit is. 

 

Zonder vrijwilligers geen vereniging!

 

Wij missen handjes die helpen binnen de vereniging. Dat was al zo vóór Corona, en dat wordt pijnlijk duidelijk nu wij ook nog een bijzonder jubileum proberen te organiseren zonder extra hulp. De vier bestuursleden zitten allemaal al zo lang in het bestuur dat zij het in de statuten vastgelegde maximum overschrijden. Hun kinderen zijn al gestopt met turnen, maar zij voelen zich verplicht om door te gaan. Maar dat kan niet voortduren.

 

Alle bestuursleden gaan aan het einde van dit seizoen stoppen met hun activiteiten voor de vereniging. Dat is een hard gelag, maar wel duidelijk. Het is tijd voor anderen.

 

Wij missen de mogelijkheid om dit in de zaal met de leden en met de ouders van de leden te delen, uit te leggen en hulp te vragen. Vandaar deze boodschap. Dat alle leden en ouders van leden weten wat er gaande is bij de vereniging. Dat het kunnen turnen niet vanzelf gaat, niet zonder bestuur en vrijwilligers.

 

Vele handen maken licht werk. Als wij allemaal wat oppakken dan vallen de inspanningen reuze mee. En het is leuk om bij te dragen aan het kunnen laten sporten van alle leden!

 

Wij krijgen wel mailtjes van bezorgde leden of ouders. Of 'de turnvereniging' zus of zo zou kunnen doen of regelen. 'De turnvereniging' bestaat alleen doordat mensen er vrijwillig hun tijd en energie in steken. Het is geen bedrijf. De vereniging zijn de leden of ouders van leden.

 

De vereniging, dat bent U.

U kunt helpen de vereniging te laten voortbestaan. 

 

Wij zijn voor vragen, handreikingen en aanmeldingen bereikbaar. Laat van u horen!

 

Met vriendelijke groet,

het bestuur

 

info@gymvereniginghygiea.nl