Nieuws

30 maart 2020

Bericht aan alle leden naar aanleiding van coronacrisis

Er is een brief verstuurd aan alle leden over de contributiebetaling tijdens de coronacrisis.

Bericht aan alle leden naar aanleiding van coronacrisis

Beste leden van Hygiëa,

 

U volgt ongetwijfeld de berichtgeving rond het coronavirus. Op dit moment beleven we allemaal spannende tijden en dit roept vragen op, ook bij onze turnvereniging.  We hebben de lessen moeten stopzetten en niemand weet wanneer we weer kunnen beginnen.

 

Als bestuur proberen wij de wensen van de leden, de behoeftes van de trainers en het voortbestaan van de vereniging op de juiste manier met elkaar te combineren. Daarbij is veel onzeker. Zo weten we niet hoe lang deze situatie gaat duren en welke kosten dit met zich mee gaat brengen. Kosten van zalen, contributie aan de KNGU en vergoedingen aan trainers zullen (deels) moeten worden doorbetaald.

 

Daarom heeft het bestuur besloten om de contributie van het tweede termijn per 1 april te factureren. Dit is de betaling over de periode van februari t/m juni. Dit doen wij ook op advies van de KNGU, die turnverenigingen adviseert de contributie te blijven innen. Zie dutchgymnastics.nl/veelgestelde-vragen. Wij vragen u om uw factuur gewoon te betalen.

Wij zullen aan het einde van deze periode de balans opmaken op de Algemene Ledenvergadering, die we verschoven hebben naar het najaar. Als blijkt dat we geld overhouden, is een deel van de contributie terugbetalen aan de leden een optie.

 

Wanneer de lessen weer kunnen worden hervat, zullen wij u daar tijdig van op de hoogte brengen. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

We wensen iedereen veel gezondheid toe, en dat we ons er gezamenlijk doorheen slaan!

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur