Nieuws

19 december 2018

Contributie 2019

De contributie wordt in 2019 verhoogd. Op de pagina Lidmaatschap staan de nieuwe bedragen.

Contributie 2019
De contributiebedragen 2019 zijn onder meer verhoogd omdat de gemeente de zaalhuur heeft verhoogd. Daarnaast is verplichte contributie aan de KNGU verhoogd. 

 

De contributie 2019 bedraagt per half jaar:

  • ouder- en kindgym/peuter- en kleutergym: € 52,75
  • turnen tot 18 jaar: € 52,75
  • senioren: € 71,50
  • contributie KNGU: € 11 tot 16 jaar en € 13,50 voor 16 jaar en ouder

Op de pagina Lidmaatschap staan de nieuwe bedragen per jaar, incl. de KNGU-contributie.