Nieuws

10 mei 2020

Opstarten buitenlessen Hygiëa

We gaan vanaf woensdag 13 mei weer sporten! De activiteiten vinden plaats in de buitenlucht (Bisonveld aan de Woudenbergseweg) en uitsluitend onder begeleiding van onze trainers.

 


Opstarten buitenlessen Hygiëa

Daarbij volgen we de richtlijnen uit het landelijk algemeen sportprotocol van het NOC*NSF en de algemene richtlijnen van het RIVM. Van de gemeente mogen we drie dagen in de week van het Bisonveld gebruikmaken. Woensdag 13 mei is de eerste dag dat we weer actief zijn.

 

De inhoud van de lessen zal anders zijn dan de kinderen van ons gewend zijn. We proberen zoveel mogelijk turnelementen in de lessen te integreren, maar veel meer dan normaal zal het accent liggen op ‘gewoon lekker bewegen in de buitenlucht’. Het is niet veilig om buiten de gymzaal ingewikkelde elementen te oefenen of echt nieuwe dingen aan te leren. Toch hopen we met dit programma uw kind een gezellig en sportief uurtje te kunnen bieden.

 

Corona
We vragen u het bijgevoegde protocol aandachtig te lezen en u aan de regels te houden. Daarmee waarborgt u de gezondheid van uw kind, andere kinderen en onze trainers. Tijdens de trainingen is er altijd een corona-verantwoordelijke aanwezig, herkenbaar aan het oranje hesje. Die zal erop toezien dat alles volgens de regels verloopt. Ook zijn de tijden aangepast om het komen en gaan van de groepen te stroomlijnen.

 

Wees u er wel van bewust, dat onze trainers uw kind zullen aanraken als er zich een situatie voordoet waarin dit niet anders kan (bijvoorbeeld om een val te voorkomen of om troost te bieden). Als u dit risico wilt uitsluiten, dan zult u uw kind thuis moeten houden.

 

Rooster
In het bijgevoegde rooster kunt u zien op welke dag en tijd uw kind les heeft. Let wel: er verschuiven ook kinderen van de woensdag naar de zaterdag. In principe kan uw kind alleen komen sporten op de aangegeven tijd. Mochten er grote bezwaren zijn, kunt u een mail sturen en dan zullen wij kijken of er een uitzondering gemaakt kan worden.

 

We gaan buiten sporten zonder binnen-faciliteiten. Dat betekend dat iedereen in sportkleding moet komen, dat er niet geplast kan worden en dat je zelf water mee moet nemen als je wat wilt drinken. Het betekent ook dat bij slecht weer geen les gegeven kan worden. Motregen en wat kou, daar kunnen we wel tegen, maar stortregen en onweer, dan gaat de les niet door.

 

Toekomst
Er wordt op dit moment hard gelobbyd om de gymzalen weer op te krijgen, maar of dat gaat lukken, dat weten we niet. Vooralsnog staat dat op 1 september, wat zou betekenen dat we in ieder geval (als alles goed gaat) volgend seizoen weer op onze vertrouwde locaties les kunnen geven. In dat geval maken we het seizoen buiten af. Mocht het allemaal eerder kunnen, hoort u van ons.

 

Voor het bestuur en voor de trainers is dit een nieuwe ervaring. We hebben zin om dit samen met u en de turners te gaan ervaren, maar hopen ook op uw medewerking en clementie bij eventuele opstartproblemen.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

 

Protocol downloaden >

 

Rooster downloaden >

 

NB: kijk op de pagina met het lesrooster voor de meest recente wijzingen (o.a. lessen in Werkhoven en lessen voor volwassenen)